Η εταιρία Παλίρροια - Σουλιώτης Α.Ε. με έδρα το 2o χλμ. επαρχιακής Οδού Ψαχνών-Πολιτικών (περίπου 100 χλμ. από την Αθήνα) κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή ετοίμων γευμάτων στην Ελλάδα και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα. H εταιρία επιθυμεί να στελεχώσει την ακόλουθη θέση:

ACCOUNTANT 
Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης 
 • Δικαιούχος επαγγελματικής ταυτότητας Α` τάξης από το Ο.Ε.Ε.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
 • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office (Word, Excel, Microsoft Outlook) – ERP (Atlantis)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4-5 ετών σε μηχανογραφημένο λογιστήριο βιομηχανικού κλάδου 
 • Πολύ καλή γνώση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, Φορολογίας Εισοδήματος, ΦΠΑ, Κύκλωμα Εισαγωγών - Εξαγωγών, Αποθήκης, Εργατικών και γενικότερα όλου του φάσματος των εργασιών του λογιστηρίου
 • Ευχέρεια συχνών ταξιδιών στο εξωτερικό 
 • Ικανότητα επικοινωνίας, άνεση στις διαπροσωπικές σχέσεις, ευχέρεια χρήσης γραπτού και προφορικού λόγου, οργανωτικό πνεύμα, συνέπεια χρονοδιαγραμμάτων και εχεμύθεια
Η εταιρία προσφέρει:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών 
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο Όμιλο 
 • Άριστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση 
Η θέση θα αναφέρεται στον Διευθυντή Λογιστηρίων Ελλάδας & Βουλγαρίας.

Αποστολή Βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@palirria.com αναγράφοντας στο θέμα του e-mail τον τίτλο της θέσης: "ACCOUNTANT"

Παράκληση ΜΟΝΟ συμβατά βιογραφικά 

Τα βιογραφικά που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις
θα απαντηθούν στο τέλος της εύρεσης του υποψηφίου