Διοικητική Υποστήριξη – Υπεύθυνη Υποστήριξης Τμήματος Πωλήσεων

Η εταιρία Παλίρροια - Σουλιώτης A.E. με έδρα το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Ψαχνών – Πολιτικών, κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή έτοιμων γευμάτων στην Ελλάδα και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο.
 
H εταιρία επιθυμεί να στελεχώσει θέση Διοικητικής Υποστήριξης – Υπεύθυνης Υποστήριξης Τμήματος Πωλήσεων στα γραφεία της στην Μεταμόρφωση Αττικής ως εξής: 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ


Αρμοδιότητες:

 • Παραλαβή και διαχείριση παραγγελιών
 • Προετοιμασία αναφορών πωλήσεων
 • Επικοινωνία με και εξυπηρέτηση πελατών
 • Γραμματειακή υποστήριξη τμήματος πωλήσεων και διοίκησης
 • Διοικητικός ρόλος βοηθών του τμήματος πωλήσεων και τήρηση διαδικασιών του τμήματος

Απαραίτητα Εκπαιδευτικά Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακή εκπαίδευση και εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε παρόμοια θέση κατά προτίμηση σε πολυεθνική εταιρεία
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Γνώση Γερμανικών θεωρείται επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και των εφαρμογών MS Excel, MS Word, MS Powerpoint, θα συνεκτιμηθεί η γνώση του προγράμματος Atlantis ERP και Entersoft CRM

Προφίλ:
 • Ευχέρεια χρήσης γραπτού και προφορικού λόγου
 • Ικανότητα επικοινωνίας, άνεση στις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Ικανότητα εκτέλεσης πολλαπλών καθηκόντων ταυτόχρονα και απόδοσης σε συνθήκες πίεσης
 • Υπολογιστική ικανότητα
 • Ευελιξία, οργάνωση, συνέπεια, θετική παρουσία, διάθεση για δουλειά, προθυμία και ευγένεια
 • Επαγγελματική εμφάνιση
 • Ηλικία έως 35 ετών

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση

Αποστολή Βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@palirria.com αναγράφοντας στο θέμα του e-mail τον τίτλο της θέσης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Παράκληση ΜΟΝΟ συμβατά βιογραφικά.