Εργάτης Παραγωγής Εργοστασίου - Πολιτικά Ευβοίας

Η εταιρεία Παλίρροια, η Νο 1 παραγωγός ντολμά διεθνώς και η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παραγωγής και εξαγωγής έτοιμων γευμάτων, αναζητεί να προσλάβει

Εργάτη Παραγωγής Εργοστασίου

 στα Πολιτικά Ευβοίας

Αρμοδιότητες

  • Χειρισμός του εξοπλισμού παραγωγής σύμφωνα με τις οδηγίες εργασίας και τις προδιαγραφές προϊόντων και εξοπλισμού
  • Έλεγχος για την ομαλή έναρξη και λειτουργία των μηχανημάτων ευθύνης του 
  • Ευταξία και καθαριότητα του χώρου ευθύνης και τήρηση κανόνων υγιεινής πρακτικής

Προφίλ

  • Απόφοιτος Λυκείου / ΕΠΑΛ ή παρεμφερούς ιδρύματος
  • Τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσία σε βιομηχανικό περιβάλλον

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλλουν το βιογραφικό τους στο hr@paliria.com.