ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Η Παλίρροια έχει στρατηγικό προσανατολισμό στις εξαγωγές. Σήμερα, η εξαγωγική της δραστηριότητα, αντιπροσωπεύει περισσότερο από 80% των εσόδων από τις πωλήσεις της και το ποσοστό συνεχώς αυξάνεται.

Με το πέρασμα των χρόνων καθώς και τη δυναμική που της προσφέρουν οι συνεχώς βελτιούμενες εγκαταστάσεις της, η Παλίρροια καταφέρνει να εισέρχεται συνεχώς σε νέες αγορές και σήμερα τα προϊόντα της μπορούν να βρεθούν σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμo με βασικές χώρες δραστηριοποίησης τις Ευρωπαϊκές χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Καναδά, τη Μέση Ανατολή και την Αυστραλία.