Κοστολόγος

Η εταιρία Παλίρροια - Σουλιώτης A.E. με έδρα το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Ψαχνών – Πολιτικών, κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή έτοιμων γευμάτων στην Ελλάδα και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. 

H εταιρία επιθυμεί να στελεχώσει θέση Κοστολόγου στο Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης στα γραφεία της στα Πολιτικά Ευβοίας, ως εξής: 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΣ
Αρμοδιότητες:
 • Κοστολόγηση προϊόντων (προϋπολογιστική και απολογιστική)
 • Έλεγχος της Κοστολόγησης (Αναλώσεις-Φύρες-Εργατικά-ΓΒΕ και αναθεώρηση αυτών)
 • Συμμετοχή στη σύνταξη των οικονομικών προβλέψεων
 • Στενή συνεργασία με τα συναρμόδια τμήματα του Ομίλου
 • Υλοποίηση και παρουσίαση Ad hoc projects

Απαραίτητα προσόντα:
 • Απόφοιτοι σχολών οικονομικής κατεύθυνσης ή λογιστικής ή ανάλογου τίτλου σπουδών και εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε παρόμοια θέση, κατά προτίμηση σε παραγωγική εταιρεία
 • Πολύ καλή χρήση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και των εφαρμογών MS Excel (lookups, pivot tables), MS Powerpoint, θα συνεκτιμηθεί η γνώση προγραμμάτων ERP

Προφίλ:
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Υπολογιστική ικανότητα
 • Ευχέρεια χρήσης γραπτού και προφορικού λόγου
 • Ικανότητα εκτέλεσης πολλαπλών καθηκόντων ταυτόχρονα
 • Επαγγελματισμός, οργάνωση, συνέπεια, προθυμία και ευγένεια

Η εταιρία προσφέρει:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση
Αποστολή Βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@palirria.com αναγράφοντας στο θέμα του e-mail τον τίτλο της θέσης ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΣ

Η θέση θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικής Ανάλυσης


Παράκληση ΜΟΝΟ συμβατά βιογραφικά