Η εταιρία Παλίρροια - Σουλιώτης A.E. με έδρα το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Ψαχνών – Πολιτικών, κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή έτοιμων γευμάτων στην Ελλάδα και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. 

H εταιρία επιθυμεί να στελεχώσει τη θέση HR Assistant στα γραφεία της στα Πολιτικά Ευβοίας με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

HR ASSISTANT

Αρμοδιότητες:
 • Παραλαβή, χαρακτηρισμό, απάντηση και αρχειοθέτηση βιογραφικών
 • Δημιουργία αγγελιών και χειρισμό καναλιών εύρεσης εργασίας
 • Διεκπεραίωση διαδικασίας εκπαιδεύσεων εργαζομένων
 • Χειρισμός προσλήψεων και αποχωρήσεων
 • Εξυπηρέτηση εργαζομένων σε εσωτερικά θέματα

Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο ΑΕΙ, με επιθυμητό μεταπτυχιακό τίτλο
 • Τουλάχιστον διετής εμπειρία σε ανάλογη θέση
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ, Συστήματος EPR, Microsoft Word & Excel
 • Άριστη γνώση Αγγλικών 

Προφίλ:
 • Ευχέρεια χρήσης γραπτού και προφορικού λόγου
 • Ικανότητα επικοινωνίας με άνεση στις διαπροσωπικές σχέσεις 
 • Ικανότητα εκτέλεσης πολλαπλών καθηκόντων ταυτόχρονα και απόδοσης σε συνθήκες πίεσης
 • Υπολογιστική ικανότητα
 • Ευελιξία, οργάνωση, συνέπεια και θετική παρουσία, διάθεση για δουλειά, προθυμία και ευγένεια
 • Επαγγελματική εμφάνιση

Η εταιρία προσφέρει:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Άριστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση

Αποστολή Βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@palirria.com αναγράφοντας στο θέμα του e-mail τον τίτλο της θέσης HR ASSISTANT

H θέση αναφέρεται στην Human Resources Generalist

Παράκληση ΜΟΝΟ συμβατά βιογραφικά