Υπεύθυνος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Η εταιρία Παλίρροια - Σουλιώτης Α.Ε. με έδρα το 2o χλμ. Επαρχιακής Οδού Ψαχνών-Πολιτικών (περίπου 100 χλμ. από την Αθήνα) κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή ετοίμων γευμάτων στην Ελλάδα και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα. Για το εργοστάσιό της στα Πολιτικά Ευβοίας, η εταιρία επιθυμεί να στελεχώσει την θέση:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Περιγραφή θέσης:
 • Συμμετοχή στην διαχείριση και αξιολόγηση βιογραφικών
 • Πραγματοποίηση συνεντεύξεων με υποψηφίους
 • Συμμετοχή και διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και συμβάσεων εργαζομένων 
 • Σχεδιασμός και επίβλεψη της διαδικασίας επιλογής και αξιολόγησης υποψηφίων
 • Έγκαιρος εντοπισμός αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, σχεδιασμός και υλοποίηση πλάνου προσλήψεων νέων εργαζομένων στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης της εταιρίας
 • Διατήρηση εταιρικού οργανογράμματος και ανανέωση των επιμέρους περιγραφών θέσεων εργασίας
 • Ανάπτυξη και επίβλεψη της πολιτικής αμοιβών και παροχών
 • Σχεδιασμός και επικαιροποίηση του συστήματος αξιολόγησης και παρακίνησης εργαζομένων 
 • Συνεργασία με τις διευθύνσεις της εταιρίας για τον σχεδιασμό πλάνου εκπαίδευσης και κατάλληλων προγραμμάτων ανάπτυξης προσωπικού
 • Υποστήριξη και εφαρμογή διαδικασιών και πολιτικών σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό
 • Διαχείριση θεμάτων προσωπικού
 • Παρακολούθηση και εφαρμογή της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Διατήρηση άριστου εργασιακού κλίματος με έμφαση στη συνεργασία μεταξύ όλων των τμημάτων του οργανισμού
 • Παρακολούθηση δεικτών ανθρώπινου δυναμικού και ενημέρωση της διοίκησης

Απαραίτητα προσόντα:
 • Πανεπιστημιακό Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
 • Εμπειρία τουλάχιστον 5 έτη σε τμήμα HR 
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη χρήση Η/Υ (word, excel, outlook)
 • Άριστη γνώση εργατικής νομοθεσίας και μισθοδοσίας
 • Παρακολούθηση ποιοτικών και οικονομικών στόχων
 • Ανάπτυξη, παρακολούθηση και έλεγχος λειτουργίας των τμημάτων
 • Ικανότητες οργάνωσης, επικοινωνίας, άνεση στις διαπροσωπικές σχέσεις, ευχέρεια χρήσης γραπτού και προφορικού λόγου, οργανωτικό πνεύμα, σχολαστικό, συνέπεια χρονοδιαγραμμάτων, και εχεμύθεια
 • Ευχέρεια ταξιδιών στο εξωτερικό 

Η εταιρία προσφέρει:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο Όμιλο
 • Άριστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση

Η θέση θα αναφέρεται στην Διευθύντρια Διοίκησης & Ανθρωπίνων Πόρων.

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@palirria.com αναγράφοντας στο θέμα του e-mail τον τίτλο της θέσης ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Παράκληση ΜΟΝΟ συμβατά βιογραφικά.

Τα βιογραφικά που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις 
θα απαντηθούν στο τέλος της εύρεσης του υποψηφίου