ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 

Κωνσταντίνος Σουλιώτης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Καλή Σουλιώτη
Αντιπρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος


Βασίλειος Σουλιώτης
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου 
Γεώργιος Ιντζές
 Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Βιομηχανικών Υποδομών
Δημήτριος Μπούμπουλος
Διευθυντής Βιομηχανικών Λειτουργιών Ομίλου Παλίρροια
Arnoud Oor
Διευθυντής Πωλήσεων & Εξαγωγών
Οδυσσέας Αυγουστινιάτος
Διευθυντής Λογιστηρίων Ελλάδας και Βουλγαρίας
Αντώνιος Βασσατής
Εκτελεστικός Διευθυντής
Κίνα Σοφία Ζεϊτουγιάν
Διευθύντρια  Διαχείρισης  Ποιότητας και  Ποιοτικού Ελέγχου 
Πολυξένη Μπουλομύτη
Human Resources Generalist
Πέτρος Σπανός
Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης - Διευθυντής Προμηθειών
Tsvetana Dimitrova
Εκτελεστική Διευθύντρια Βουλγαρίας
Παναγιώτης Βλάχος
Προϊστάμενος Διαχείρισης Διαθεσίμων
Γεώργιος Μπελίτσος
Διευθυντής Παραγωγής 
Βουλγαρίας
Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου
Προϊστάμενος Οικονομικής Ανάλυσης
Γεώργιος Χατζηχαραλάμπους
Export Sales Manager

 


Svetlana Parvanova
Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου Βουλγαρίας
Φώτιος Αρβανιτάκης
Deputy National Sales Manager
Χαράλαμπος Βλάχος
Field Sales Supervisor
Νικόλαος Βόπης
Export Sales Area Manager 

Βασιλική Γκρινιάρη
 Προϊσταμένη Ανάπτυξης νέων προϊόντων
 Ιωάννης Ζούπας
Προϊστάμενος
 Παραγωγής

Απόστολος Κουμαρίνος
Export Sales Area Manager
Βασίλειος Ρούσσος
Key Account Manager 

 Χρυσούλα Σαπουντζή
Senior Brand Manager
Galina Pavlova
Υπεύθυνη Λογιστηρίου Βουλγαρίας