Βοηθός Υπεύθυνου Μισθοδοσίας

Η εταιρία Παλίρροια - Σουλιώτης A.E. με έδρα το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Ψαχνών – Πολιτικών, κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή έτοιμων γευμάτων στην Ελλάδα και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. 

H εταιρία επιθυμεί να στελεχώσει θέση Βοηθού Υπεύθυνου Μισθοδοσίας στα γραφεία της στα Πολιτικά Ευβοίας με τα ακόλουθα προσόντα: 

ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Αρμοδιότητες:

 • Βοηθητικός ρόλος στον υπεύθυνο μισθοδοσίας
 • Συμμετοχή στην προετοιμασία, τον έλεγχο και την έκδοση της μισθοδοσίας
 • Διαχείριση διαδικασίας προσλήψεων και αποχωρήσεων
 • Παρακολούθηση και εφαρμογή της εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας
 • Επαφή με ασφαλιστικούς φορείς
 • Επικοινωνία και εξυπηρέτηση εργαζομένων σχετικά με θέματα μισθοδοσίας
 • Διαχείριση συστήματος ωρομέτρησης / βαρδιών
 • Καταχωρήσεις και διαχείριση εντύπων στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ΕΦΚΑ κλπ.
 • Διεκπεραίωση εργασιών λογιστηρίου
 • Καταχώρηση και έλεγχος παραστατικών λογιστηρίου
 • Υποστήριξη στο τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού

Απαραίτητα προσόντα:
 • Πανεπιστημιακή εκπαίδευση οικονομικής κατεύθυνσης
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε παρόμοια θέση κατά προτίμηση πολυεθνικής εταιρείας
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ και των εφαρμογών MS Excel, θα συνεκτιμηθεί η γνώση του προγράμματος Atlantis ERP
 • Ικανότητα εκτέλεσης πολλαπλών καθηκόντων ταυτόχρονα και απόδοσης σε συνθήκες πίεσης
 • Επαγγελματισμός, ευελιξία, οργάνωση, συνέπεια, θετική παρουσία, διάθεση για δουλειά, προθυμία και ευγένεια
 • Επαγγελματική εμφάνιση
 • Ηλικία έως 35 ετών 

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση

Αποστολή Βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@palirria.com αναγράφοντας στο θέμα του e-mail τον τίτλο της θέσης ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Παράκληση ΜΟΝΟ συμβατά βιογραφικά