Υπεύθυνος Μισθοδοσίας

Η εταιρία Παλίρροια - Σουλιώτης A.E. με έδρα το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Ψαχνών – Πολιτικών, κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή έτοιμων γευμάτων στην Ελλάδα και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. 

H εταιρία επιθυμεί να στελεχώσει θέση Υπεύθυνου Μισθοδοσίας στα γραφεία της στα Πολιτικά Ευβοίας με τα ακόλουθα προσόντα:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Αρμοδιότητες:
 • Προετοιμασία, έλεγχος, επεξεργασία και έκδοση μισθοδοσίας
 • Επικοινωνία και εξυπηρέτηση εργαζομένων, σχετικά με θέματα εργατικής νομοθεσίας (προσλήψεις, αποχωρήσεις, μεταβολές, συμβάσεις εργασίας, ωράρια, έξοδα, αποδοχές, άδειες, ασθένειες, ωρομέτρηση, κτλ)
 • Καταχωρήσεις και διαχείριση εντύπων στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ΕΦΚΑ, ΛΑΕΚ, κλπ. 
 • Καταγραφή, ανάλυση και υλοποίηση διαδικασιών Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού (αξιολόγηση, bonus, reporting, κλπ.)

Απαραίτητα προσόντα:
 • Πανεπιστημιακή εκπαίδευση οικονομικής κατεύθυνσης 
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε παρόμοια θέση κατά προτίμηση πολυεθνικής εταιρείας 
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας 
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ και των εφαρμογών MS Excel, θα συνεκτιμηθεί η γνώση του προγράμματος SoftOne 
 • Ικανότητα εκτέλεσης πολλαπλών καθηκόντων ταυτόχρονα και απόδοσης σε συνθήκες πίεσης
 • Επαγγελματισμός, ευελιξία, οργάνωση και συνέπεια
 • Θετική παρουσία, διάθεση για δουλειά, προθυμία και ευγένεια
Η εταιρία προσφέρει:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
 • Άριστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας
Αποστολή Βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@palirria.com αναγράφοντας στο θέμα του e-mail τον τίτλο της θέσης ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

H θέση αναφέρεται στον Υπεύθυνο Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων

Παράκληση ΜΟΝΟ συμβατά βιογραφικά