Διευθυντής Παραγωγής

Η εταιρία Παλίρροια - Σουλιώτης A.E. με έδρα το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Ψαχνών – Πολιτικών, κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή έτοιμων γευμάτων στην Ελλάδα και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. 

H εταιρία επιθυμεί να στελεχώσει τη θέση του Διευθυντή Παραγωγής στη μονάδα της στα Πολιτικά Ευβοίας με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αρμοδιότητες:
 • Εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας της παραγωγής και επίτευξη των στόχων της 
 • Διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων της παραγωγής βάσει των παραγγελιών 
 • Προγραμματισμός και επίβλεψη της συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού 
 • Διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου και εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 
 • Οργάνωση και διαχείριση των εργαζομένων βάρδιας 
 • Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων των μηχανών και συστημάτων
 • Σχεδιασμός / μελέτη και συντήρηση αυτοματισμών
 • Σύνταξη αναφορών και ενημέρωση του Διευθυντή Εργοστασίου
 • Διαχείριση κοστολογικών στοιχείων της παραγωγής

Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο Μηχανικού Παραγωγής / Μηχανολόγου Μηχανικού / Χημικού Μηχανικού
 • Πέντε (5) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία ή μονάδα παραγωγής 
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχανία τροφίμων 
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office και συστημάτων TPM-5S-KAIZEN
 • Γνώση προγραμματισμού υλικών και παραγωγής 
 • Εμπειρία στην οργάνωση και διαχείριση ομάδας 

Προφίλ:
 • Ευχέρεια συχνών ταξιδιών στο εξωτερικό 
 • Ικανότητες ιεράρχησης και διαχείρισης καθηκόντων σε απαιτητικές συνθήκες 
 • Διοικητικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ευελιξία, οργάνωση, συνέπεια και θετική παρουσία, διάθεση για δουλειά, προθυμία και ευγένεια
 • Επαγγελματική εμφάνιση

Η εταιρία προσφέρει:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Άριστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση

Αποστολή Βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@palirria.com αναγράφοντας στο θέμα του e-mail τον τίτλο της θέσης ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

H θέση αναφέρεται στον Διευθυντή Βιομηχανικών Λειτουργιών του Ομίλου

Παράκληση ΜΟΝΟ συμβατά βιογραφικά