Υποδοχή – Γραμματειακή Υποστήριξη

Η εταιρία Παλίρροια - Σουλιώτης A.E. με έδρα το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Ψαχνών – Πολιτικών, κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή έτοιμων γευμάτων στην Ελλάδα και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. 

H εταιρία επιθυμεί να στελεχώσει την θέση Υποδοχή – Γραμματειακή Υποστήριξη στα γραφεία της στα Πολιτικά Ευβοίας με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

ΥΠΟΔΟΧΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Αρμοδιότητες:
 • Υποδοχή και εξυπηρέτηση επισκεπτών
 • Υποδοχή και διευθέτηση τηλεφωνικών γραμμών
 • Διαχείριση και διεκπεραίωση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • Διαχείριση αποστολών και αλληλογραφίας εσωτερικού - εξωτερικού
 • Οργάνωση ταξιδιών και διεκπεραίωση έκδοσης συναφών εγγράφων
 • Παραλαβή βιογραφικών αυτοπροσώπως

Απαραίτητα Εκπαιδευτικά Προσόντα:
 • Απόφοιτη σχολής Γραμματέων – Διοίκησης – Θεωρητικών Επιστημών
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Γνώση Γερμανικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office (Word, Excel, Microsoft Outlook) και Internet

Προφίλ:
 • Οργάνωση και προγραμματισμός
 • Ευχέρεια στη χρήση γραπτού και προφορικού λόγου
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και άνεση στις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Ικανότητα εκτέλεσης πολλαπλών καθηκόντων ταυτόχρονα και απόδοσης σε συνθήκες πίεσης
 • Επαγγελματική εμφάνιση
 • Ηλικία έως 35 ετών
 • Διαμονή στην Χαλκίδα ή στην ευρύτερη περιοχή

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
 • Άριστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή Βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@palirria.com αναγράφοντας στο θέμα του e-mail τον τίτλο της θέσης
ΥΠΟΔΟΧΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

H θέση αναφέρεται στη Διευθύντρια Διοίκησης και Ανθρωπίνων Πόρων

Παράκληση ΜΟΝΟ συμβατά βιογραφικά