Υποδοχή – Βοηθός Υποστήριξης Τμήματος Πωλήσεων

Η εταιρία Παλίρροια - Σουλιώτης A.E. με έδρα το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Ψαχνών – Πολιτικών, κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή έτοιμων γευμάτων στην Ελλάδα και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. 

H εταιρία επιθυμεί να στελεχώσει θέση Υποδοχής – Βοηθού Υποστήριξης Τμήματος Πωλήσεων στα γραφεία της στην Μεταμόρφωση Αττικής ως εξής: 

ΥΠΟΔΟΧΗ – ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Αρμοδιότητες:
 • Υποδοχή και εξυπηρέτηση
 • Διεκπεραίωση projects που αφορούν το τμήμα πωλήσεων
 • Συντονισμός και παρακολούθηση πλάνου και δράσεων των πωλητών
 • Διεκπεραίωση εταιρικής επικοινωνίας με πελάτες
 • Καταχωρήσεις και διαχείριση δεδομένων
 • Βοηθητικός ρόλος στην υπεύθυνη υποστήριξης του τμήματος πωλήσεων και τήρηση διαδικασιών του τμήματος

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πανεπιστημιακή εκπαίδευση και εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε παρόμοια θέση, κατά προτίμηση σε πολυεθνική εταιρεία
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ και των εφαρμογών MS Excel, MS Word, MS Powerpoint, θα συνεκτιμηθεί η γνώση του προγράμματος Atlantis ERP και Entersoft CRM

Προφίλ:

 • Ευχέρεια χρήσης γραπτού και προφορικού λόγου
 • Ικανότητα επικοινωνίας, άνεση στις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Ικανότητα εκτέλεσης πολλαπλών καθηκόντων ταυτόχρονα και απόδοσης σε συνθήκες πίεσης
 • Υπολογιστική ικανότητα
 • Ευελιξία, οργάνωση, συνέπεια και θετική παρουσία, διάθεση για δουλειά, προθυμία και ευγένεια
 • Επαγγελματική εμφάνιση
 • Ηλικία έως 35 ετών

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση

Αποστολή Βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@palirria.com αναγράφοντας στο θέμα του e-mail τον τίτλο της θέσης ΥΠΟΔΟΧΗ – ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Παράκληση ΜΟΝΟ συμβατά βιογραφικά.