ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο σεβασμός για τις τοπικές κοινωνίες, την κοινωνία στο σύνολο και το περιβάλλον αποτελούν σταθερή μας προτεραιότητα. 

Κοινωνία

Η Παλίρροια προσφέρει την υποστήριξή της και ενισχύει τις πρωτοβουλίες σημαντικών κοινωνικών και φιλανθρωπικών οργανώσεων και Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιπλέον η Παλίρροια, υποστηρίζει τα κοινωνικά παντοπωλεία. Ανησυχούμε για την τοπική κοινωνία και τα προβλήματά της, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη μας τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που η χώρα μας βιώνει τα τελευταία χρόνια. Προσπαθούμε να στηρίξουμε τις ευπαθείς ομάδες, ξεκινώντας από τις τοπικές κοινωνίες, προσφέροντας τουλάχιστον τα προϊόντα μας. 

Περιβάλλον 

Η Παλίρροια προσπαθώντας έμπρακτα να βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος έχει τοποθετήσει δοχεία ανακύκλωσης τόσο στα εργοστάσια και στις αποθήκες της, όσο και στα γραφεία της. Σκοπός της δράσης αυτής, πέρα από την προστασία του περιβάλλοντος, είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση, έτσι ώστε να ευαισθητοποιήσουμε όλους τους εργαζόμενους και να τους κάνουμε να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα της ανακύκλωσης καθιστώντας τη αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας τους, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ζωή.

Κοινωνική Προσφορά της Παλίρροια Α.Ε. για το 2018.pdf

Χορηγία στην τοπική ομάδα ποδοσφαίρου Πολιτικών Ευβοίας 2018.pdf

Κοινωνική Προσφορά της Παλίρροια Α.Ε. για το 2017.pdf

Χορηγία στην τοπική ομάδα ποδοσφαίρου Πολιτικών Ευβοίας 2016.pdf

Κοινωνική Προσφορά της Παλίρροια Α.Ε. για το 2016.pdf

Κοινωνική Προσφορά της Παλίρροια Α.Ε. για το 2015.pdf

Η Παλίρροια Α.Ε. στηρίζει την πρωτοβουλία του ΣΚΑΪ «Όλοι μαζί μπορούμε».pdf