6η Συνάντηση Διοίκησης & Στελεχών του Ομίλου Παλίρροια Α.Ε.