Ανάδειξη της Παλίρροια Α.Ε. στα Βραβεία Επιχειρηματικής Αριστείας Growth Awards