ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πολιτικά, 16/9/2015

Η εταιρία Παλίρροια στηρίζει τους Έλληνες παραγωγούς και επενδύει σε εγχώριες συνεργασίες για την ουσιαστική ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται με τοπικούς φορείς για την αγορά πρώτων υλών υψηλής ποιότητας, απαραίτητων κατά την παραγωγική διαδικασία των προϊόντων της. 

Μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες σε αυτό το επίπεδο, αποτελεί και η πρόσφατη συνεργασία της εταιρίας Παλίρροια – Σουλιώτης Α.Ε. με το Δήμο Αλεξανδρούπολης για την αγορά μελιτζάνας από παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής. Η αγορά πρώτης ύλης έχει ανέλθει ήδη στους 900 τόνους και συνεχίζεται, ενώ στόχος της εταιρίας είναι να αξιοποιήσει την παραγωγική δυναμική της περιοχής με την αγορά και άλλων πρώτων υλών. 

Με αφορμή τα εγκαίνια της 20ης Πανέβριας Αγροτικής Έκθεσης Φερών ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης, ευχαρίστησε τη Διοίκηση της εταιρίας Παλίρροια για την πρωτοβουλία της και απένειμε τιμητική πλακέτα εκ μέρους του Δήμου για την έμπρακτη συνεισφορά της στην τοπική οικονομία.