Συμμετοχή της Παλίρροια Α.Ε. στη Διεθνή Έκθεση FOODEXPO 2018