Συμμετοχή της Παλίρροια Α.Ε. στη Διεθνή Έκθεση GULFOOD 2016