Συμμετοχή της Παλίρροια Α.Ε. στη Διεθνή Έκθεση Gulfood 2019