Συμμετοχή της Παλίρροια Α.Ε. στη Διεθνή Έκθεση HORECA 2018