Συμμετοχή της Παλίρροια Α.Ε. στο Φεστιβάλ OPEN HOUSE 2017 του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Pierce