Συμμετοχή της Παλίρροια Α.Ε. στο Φεστιβάλ OPEN HOUSE 2018 του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Pierce