Συμμετοχή της Παλίρροια Α.Ε. στο WORLDCHEFS CONGRESS & EXPO