Βράβευση της Παλίρροια Α.Ε. στα Sales Excellence Awards 2019