Βράβευση της Παλίρροια Α.Ε. σε Εκδήλωση για τα Αιωνόβια Brands