Συμμετοχή της Παλίρροια Α.Ε. στη Διεθνή Έκθεση FANCY FOOD 2018