Συμμετοχή της Παλίρροια Α.Ε. στη Διεθνή Έκθεση SIAL 2018