Επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στις εγκαταστάσεις της Παλίρροια Α.Ε.